ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

610207 2

ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 

610207 1

         

                วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวชุติมา ทองลิ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวระวิวรรณ บุญธรรม, นางสาวเบญจรัตน์ กิจเจริญสูง และนางสาวณิภาพร เกตุแก้ว เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ วัดแก่นจันทน์เจริญ ม.5 ต.บางพรม อ.บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

 

310161v4