ร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีเดินทางมาตรวจราชการ

610201 4

ร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีเดินทางมาตรวจราชการ

610201 3

            วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นายกริชชา จึงเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวเดือนฉาย แซ่อึ่ง, นางสาวเบญจรัตน์ กิจเจริญสูง และนางสาวณิภาพร เกตุแก้ว ได้ร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีเดินทางมาตรวจราชการ จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 และได้เดินทางไปติดตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรและนาแปลงใหญ่ ณ ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี และ ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล และ ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จังหวัดนครปฐม

 

310161v4