นำวัสดุทางการเกษตรส่งเกษตรกรนาแปลงใหญ่

610205 2

นำวัสดุทางการเกษตรส่งเกษตรกรนาแปลงใหญ่

610205 1 2

                      วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา วงศ์ภา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายกฤษณะ เฉลิมพล และนางสาวทิพวัลย์ อู่ตะเภา เจ้าหน้าที่โครงการ นำวัสดุทางการเกษตรส่งเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ตำบลบางเค็ม ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย, ตำบลต้นมะพร้าว ตำบลบางจาก ตำบลช่องสะแก ตำบลบางจาน อำเภอเมืองเพชรบุรี, ตำบลบางครก ตำบลท่าแร้ง ตำบลปากทะเล ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

 

310161v4