สาธิตการแปรรูปข้าว

610201 2

สาธิตการแปรรูปข้าว

610201 1

                           

                     วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีมอบหมายให้ นางสาวชุติมา ทองลิ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวขนิษฐา วงศ์ภา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย ลูกจ้างโครงการฯ เพื่อเป็นวิทยากร เรื่อง การแปรรูปข้าว ติดตามโครงการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ชาวนา, ติดตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และติดตามโครงการนาแปลงใหญ่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม ต.บ้านแหลม,บางแก้ว,บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

310161v4