สาธิตการแปรรูปข้าว

610131 2

สาธิตการแปรรูปข้าว

610131 1

                           

                        วันที่ 31 มกราคม 2561  นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีมอบหมายให้ นางสาวชุติมา ทองลิ่ม นักวิชาการส่งเสริมปฏิบัติการ พร้อมด้วยลูกจ้างโครงการฯ เพื่อเป็นวิทยากร เรื่อง การแปรรูปข้าว ติดตามโครงการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ชาวนา, ติดตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และติดตามโครงการนาแปลงใหญ่ ณ ศาลาบ้านกะจับ ต.ท่าคอย, ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

310161v4