จัดเตรียมซุ้มรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

610203 2

จัดเตรียมซุ้มรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

610202 1

                              วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี นำข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างร่วมจัดเตรียมซุ้มรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัยเสด็จพระราชดำเนิน ณ อุทยาน ร.2 อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

310161v4