สำรวจโรคเเละเเมลงศัตรูข้าว ภายใต้โครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยเเมลงศัตรูข้าว

610208 6

สำรวจโรคเเละเเมลงศัตรูข้าว ภายใต้โครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยเเมลงศัตรูข้าว

page610208 5

                                 

            วันที่ 23 มกราคม 2561 ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้นายภาณุพล ลักษณะวีระ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวจิตตานันท์ รังสิมันตุชาต นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เเละนางสาวบุษกร สุธนาอนวัช เจ้าหน้าที่โครงการฯ ออกสำรวจโรคเเละเเมลงศัตรูข้าว ภายใต้โครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยเเมลงศัตรูข้าว ณ แปลงนาเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตข้าวบางเลน ต.บางเลน อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เเละติดตามเเปลงข้าว กข31 ฤดูเเล้ง ปี 2561 รุ่น ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลนางเเก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เเละติดตามข้าว ปทุมธานี1 ฤดูเเล้ง ปี 2561 รุ่น 1 ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันท์ จังหวัดสุพรรณบุรี

 

310161v4