จัดประชุมหน่วยงานภาคี ร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1

76788

จัดประชุมหน่วยงานภาคี ร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1

page3

               วันที่ 17 มกราคม 2561    นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน   เกษตรจังหวัดนครปฐมเป็นประธาน จัดประชุมหน่วยงานภาคี ร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม โดยมีหน่วยงานภาคี และประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

310161v4