ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561

040161 1

ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 

page1

                วันที่ 4 มกราคม 2561 นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี นำข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมสักการะศาลพระภูมิ ณ บริเวณศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 และมอบของขวัญปีใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ