เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

041260

เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

page041260

                วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้นางสาวชุติมา ทองลิ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวขนิษฐา วงศ์ภา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม และดูสถานที่จัดงาน ณ วัดดาวโด่ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม