พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เดินทางติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

610129 2

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี
เดินทางติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

610129

               

               วันที่ 29 มกราคม 2561 นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้นายกริชชา จึงเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวขนิษฐา วงศ์ภา นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ ร่วมต้อนรับ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ในการเดินทางติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี : ข่าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ : ภาพ