โครงการศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสระทะเล ปี 2560 เข้าศึกษาดูงาน

310760

ผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสระทะเล ปี 2560 เข้าศึกษาดูงาน 

page310760

               

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระทะเล นำผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสระทะเล ปี 2560 เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ทั้งนี้ได้รับเกียรจาก นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี กล่าวเปิดงานต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงาน โดยมีนายกริชชา จึงเจริญ เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ด้านการผลิตข้าว ซึ่งการศึกษาดูงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากคณะดูงานเป็นอย่างมาก