วันวันธงชาติไทย 100 ปี

210760

พิธีเปิดใช้เสาธงชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

page210760vert

               

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 นางสาวนนทิชา  วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง  ประธานในการเปิดใช้เสาธงชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย   มีกิจกรรมดังนี้  ทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่  ร่วมร้องเพลงชาติ  ชักธงชาติสู่ยอดเสา

                พร้อมกันนี้ นางสาวนนทิชา  วรรณสว่าง ผอ.สบก. และคณะทำงานฯ   ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศมข.รบ.เพื่อรับทราบการปฏิบัติงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคการดำเนินของศูนย์ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อนำข้อมูลในการพัฒนาบริหารจัดการขับเคลื่อนงานของกรมการข้าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  พร้อมมอบนโยบายในการทำงานเป็นTeamwork   โดยนายมงคล  จันทรเพชร  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี  พร้อมด้วยบุคลากร ศมข.รบ. ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน