แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น ประจำปี 2563 เขียนโดย rbr_rsc 45
ลงพื้นที่ติดตามงานและเก็บข้อมูลในแปลงทดลองของนาข้าว เขียนโดย rbr_rsc 50
จัดประชุมรับจ้างเครื่องจักรกลภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ๒๕๖๒ เขียนโดย rbr_rsc 49
ประชุมคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท เขียนโดย rbr_rsc 42
ติดตาม/ให้บริการหลังการขายเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เขียนโดย rbr_rsc 44
ร่วมประชุมและติดตามงานโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เขียนโดย rbr_rsc 40
ร่วมกันทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 เขียนโดย rbr_rsc 57
ร่วมการสัมมนาเครือข่ายระบบเตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าว เขียนโดย rbr_rsc 43
ร่วมดำนาครั้งแรกของแปลงนาในโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เขียนโดย rbr_rsc 72
ลงพื้นที่ติดตามและปลูกหญ้าแฝกบริเวณคันนาในพื้นที่โครงการชั่งหัวมัน เขียนโดย rbr_rsc 70