แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ติดตามการดำเนินงานของธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลหนองกะปุ เขียนโดย rbr_rsc 5
ร่วมเกี่ยวข้าวนาดินทรายของพ่อ พันธุ์ปทุมธานี 1 โครงการพระราชประสงค์หุบกะพง เขียนโดย rbr_rsc 16
สำรวจและติดตามชาวนาอาสา กิจกรรมบริหารจัดการศัตรูข้าว ปี 2562 เขียนโดย rbr_rsc 9
เข้าร่วมประชุม Chief of Operation : CoO ครั้งที่3/2562 เขียนโดย rbr_rsc 14
ร่วมเปิดงานกินข้าวใหม่ เคล้าปลามันฟินแอนด์ฟันกับทุ่งฟาง ณ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี เขียนโดย rbr_rsc 22
ร่วมงานวันดินโลก World Soil Day 2018 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย เขียนโดย rbr_rsc 14
ลงพื้นที่ติดตามการเก็บเกี่ยวข้าว กข43 โครงการชั่งหัวมัน เขียนโดย rbr_rsc 30
คณะกรรมการตรวจแปลงข้าวสุพรรณบุรี1 อย่างเป็นทางการ ฤดูฝน 2561 เขียนโดย rbr_rsc 24
เข้าตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์(นอกโครงการอินทรีย์)ล้านไร่ เขียนโดย rbr_rsc 37
ติดตามเอกสารการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่ เขียนโดย rbr_rsc 32