แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ลงพื้นที่ปลูกข้าวพันธุ์ กข43โดยใช้เครื่องหยอดข้าวงอกแบบลากจุง ณ โครงการชั่งหัวมัน เขียนโดย rbr_rsc 4
สำรวจแบบสอบถามเกษตรกรชาวนาในบัญชีรายชื่อที่ลงทะเบียนข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก 2560/2561 เขียนโดย rbr_rsc 12
ติดตามระบบการรับสมัคร E-GAP โครงการนาแปลงใหญ่ เขียนโดย rbr_rsc 7
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เขียนโดย rbr_rsc 13
จัดกิจกรรมการแปรรูปข้าวในโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง เขียนโดย rbr_rsc 16
ติดตามโครงการเกษตรกรปราดเปรื่องและติดตามโครงการนาแปลงใหญ่ เขียนโดย rbr_rsc 26
กิจกรรมบริการจัดการเเมลงศัตรูข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบเเปลงใหญ่ เขียนโดย rbr_rsc 20
ศมข.ราชบุรีจัดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ปี 61 โดยมีผวจ.เพชรบุรีเป็นประธาน เขียนโดย rbr_rsc 21
ประชุมทดสอบการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลภายใต้โครงการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคมฯ เขียนโดย rbr_rsc 16
ประชุมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ของกรมการข้าว ณ จังหวัดพิษณุโลก เขียนโดย rbr_rsc 23