แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เขียนโดย rbr_rsc 24
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ที่บรรจุ/โอนย้ายของกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เขียนโดย rbr_rsc 20
นำข้าวพันธุ์ กข43 ส่งมอบคืนโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เขียนโดย rbr_rsc 20
ร่วมลงแขกดำนาข้าวพันธุ์ปทุมธานี1 ในแปลงเรียนรู้นาดินทรายของพ่อ เขียนโดย rbr_rsc 19
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ลงแขกเกี่ยวข้าวพันธุ์ กข43 เขียนโดย rbr_rsc 21
ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ฤดูฝน ปี 2563 รุ่น 1 เขียนโดย rbr_rsc 16
ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ วัดเขาตะเครา ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เขียนโดย rbr_rsc 32
จัดอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน เขียนโดย rbr_rsc 28
อบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรด้านข้าว จัดโดยกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เขียนโดย rbr_rsc 30
ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย rbr_rsc 42