แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมจัดนิทรรศการด้านการเกษตร ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2563 เขียนโดย rbr_rsc 4
ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ลิ้นจี่ เขียนโดย rbr_rsc 3
ร่วมสักการะศาลพระภูมิ ณ บริเวณศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 และร่วมจับฉลากของขวัญ เขียนโดย rbr_rsc 7
ร่วมงานวันสาธิต การย่อยสลายฟาง เพื่อรณรงค์ลดการเผาในนา ณ แปลงสาธิต หมู่ที่5 ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เขียนโดย rbr_rsc 24
ร่วมจัดกิจกรรมให้บริการตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่1 ณ วัดทรงคนอง ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เขียนโดย rbr_rsc 26
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรในการทำเอกสาร GAP ด้าน ICS ในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เขียนโดย rbr_rsc 29
ตรวจแปลงอย่างเป็นทางการข้าวพันธุ์ ปทุมธานี1 ฤดูฝน 62 เขียนโดย rbr_rsc 40
ร่วมจัดงานวันดินโลก (World Soil Day) เขียนโดย rbr_rsc 31
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เขียนโดย rbr_rsc 33
ตรวจแปลงอย่างเป็นทางการข้าวพันธุ์ สุพรรณบุรี1 ฤดูฝน 62 เขียนโดย rbr_rsc 36