ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศ

 

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศ
 
 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว     

ภาคเหนือ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว     

ภาคตะวันตก

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว     

ภาคใต้

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี

 

 

 
 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว     

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

 

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว     

ภาคกลาง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว     

ภาคตะวันออก

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี