ประกาศรับสมัครงาน

 

ปีงบประมาณ 2562

ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี  มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2562  วันที่ 3 ตุลาคม 2561 (รายละเอียด)  

 

ปีงบประมาณ 2561

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2560  จำนวน 24 อัตรา วันที่ 6 ตุลาคม 2560 (รายละเอียด) 

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งพนักงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ 1 อัตรา รายละเอียด